Poradňa

Choroby a škodce okrasných rastlín

V období, keď sa väčšina rastlín preberá zo zimného „spánku“ a my sa im začíname intenzívnejšie venovať, často zistíme výskyt škodcov, ako sú roztočce, červce teda (štítničky, vlnatky), ktoré sme pri menej častom prezeraní ani nepostrehli. Podobne sa pozastavíme aj pri zvýšenom opade listov, prípadne objavení škvŕn na listoch rôzneho sfarbenia, veľkosti a intenzity ich rozšírenia na rastline. Tieto príznaky môžu mať rôzne príčiny, hlavne fyziologické a druhotne sú to príznaky napadnutia chorobami hubovitého bakteriálneho pôvodu. Ak vylúčime prípadné poškodenia rastlinných pletív, ktoré sa môžu prejaviť skoro okamžite, resp. v krátkom čase aj po krátkodobom vystavení rastlín pôsobeniu chladu rôznej intenzity, zmäknutím pletív na listoch, následne mokvaniu, černaniu až papierovateniu a uschnutiu. Intenzita príznakov a poškodenia (aj nevratného), závisí od dĺžky a pôsobenia extrémnych podmienok a tiež odolnosti rastliny voči chladu, či to bol priamy zásah, alebo pomalšie a dlhodobejšie pôsobenie. Preto nikdy nezabúdajme, že aj pár minút intenzívneho vetrania môže na citlivejších rastlinách spôsobiť dlhotrvajúce depresie, ak aj nie okamžitý prejav na rastline. Odolnosť rastlín voči teplotným výkyvom je rôzna, ale tak ako u náš, zdravý organizmus v dobrej kondícii sa môže rýchlejšie zotaviť zo šoku bez väčšieho poškodenia. K odolnosti prispieva aj dodržanie podmienok pestovania jednotlivých druhov okrasných rastlín, ich správna zálievka vodou, výživa a ochrana pred škodlivými činiteľmi.

Pokiaľ sa však tieto na rastline objavia, treba konať rýchle a s ohľadom na možnosti a spôsob ošetrenia, aby sme rastliny zbytočne nevystavovali dlhodobo nepriaznivým podmienkam. Je dôležité správne diagnostikovanie škodlivého činiteľa, prípadne vývojové štádium, či ide o pokročilé napadnutie a podľa toho zvoliť vhodný spôsob. V prípade potreby požiadať o pomoc odborníka v oblasti ochrany rastlín. Ak ošetrujeme sami, presne a prísne dodržať návod na použitie prípravkov na ochranu rastlín, aby nedošlo k fytotoxickej reakcii na rastline, aby sme si nepoškodili zdravie.

Pre lepšiu orientáciu pri diagnostikovaní škodcu uvádzam niekoľko najčastejších škodlivých činiteľov na rôznych druhoch okrasných rastlín.

Palmy a iné zelené rastliny
– červce, roztočce, roztočík, strapky v zimnom období častý výskyt listových škvrnitostí rôzneho pôvodu, napr. pri nedostatku mikroprvkov napadnutím spórami húb, výskyt bakteriálneho ochorenia, poškodením koreňov v dôsledku premokrenia, prípadne podchladenia.

Kaktusy a sukulenty
– koreňové a listové červce, háďatká na koreňoch, roztočce, výskyt korkovitosti v dôsledku nedodržania pestovateľských podmienok, napadnutie hubovitými chorobami, napr. Fusarium ssp. Pythium…

Figovníky
– výskyt listových škvrnitostí rôzneho pôvodu, opad listov, zo živočíšnych škodcov hlavne červce-vlnatka, roztočík, roztočce.

Citrusy
– hlavne červce skleníkové a paprsčité, roztočce, molice.

Yucca
– strapka západná, hubovité choroby — múčnatka.

Na záver ešte niekoľko malých rád, pred jarným presádzaním. Je dobre riadiť sa odporúčaním pestovateľa, ako často, príp. za akých okolností presádzať, 2-3 dni pred sadením ošetriť hlavne mierne poškodené rastliny prípravkom na regeneráciu koreňov a urobiť tak aj po presadení, ako je odporučené. Len zdravé korene prekonávajú ľahšie aj akokoľvek ohľaduplné presadenie, je to predsa zásah do rastlinného organizmu.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Pozrite aj
Zatvoriť
Back to top button
Total
0
Share