Dionaea muscipulaDionaea Muscipula (Mucholapka) sa vyskytuje v oblasti severnej a južnej Karolínii. Prvý krát bola vedecky popísaná v roku 1770. Mucholapka je populárna tým, že je jedinou rastlinou schopnou chytiť hmyz rýchlym pohybom listu. Podľa Charlesa Darwina je táto rastlina najzaujímavejšou rastlinou sveta. Obete si láka jednak zafarbením jej pascí, ale tiež vábiacim nektárom, ktorý vylučujú špeciálne žľazy. Keď sa obeť dotkne dvakrát jedného s chĺpkov vo vnútornej strane pasce, tak sa pasca zdravej rastliny v priebehu 0,5 sekundy zavrie a korisť už nemôže uniknúť. Do troch dní je pasca zase otvorená a je pripravená na ďalšie použitie. Má to aj svoju nevýhodu, lebo pasca sa môže zavrieť približne trikrát a potom pasca odumiera. Nie je preto dobré pasce zbytočne dráždiť a zatvárať.

Pestovanie je pomerne jednoduché, dôležité sú 4 faktory:
1. Voda:
– kvetináč, v ktorom ste rastlinu obdržali musí stále stáť vo vode, ktorá musí siahať do výšky okolo dvoch centimetrov.
– voda musí byť odstáta najlepšie destilovaná
– pôda nesmie nikdy vyschnúť

2. Svetlo:
– rastlina by mala byť umiestnená čo najbližšie k oknu, najvhodnejšie hneď pri okne
– vyžaduje veľa svetla

3. Pôda:
by mala byť jedine rašelina a to s pH nižším ako 5, môžeme tiež primiešať piesok v pomere 1:1

4. Vlhkosť:
– vlhkosť je taktiež veľmi dôležitá a môžeme ju dosiahnuť jednoduchým spôsobom, že rastlinu uložíme do priehľadnej nádoby
– najlepšie zo skla a nádobu uzavrieme tak, aby neunikalo žiadne vlhko
– najlepšie a najpoužívanejšie nádoby sú akvária

Po dodržaní všetkých týchto faktorov by pestovanie Dionea Muscipula nemal byť žiadny problém a po krátkom čase zistíte, že Darwin mal pravdu.