Slovník

Slovník: G-J

Galinsoga – stredne vysoká jednoročná burinovitá bylina so širokou rozkonárenou byľou, dosahujúca 10 až 50 cm výšky.

Gametofyt – rastlina, ktorá vytvára pohlavné bunky (gaméty).

Garafia – ozdobná rastlina, obyč. so žltohnedým kvetom a s trpkou, prenikavou vôňou.

Gaštan – 1. druh listnatého stromu; pagaštan konský; 2. druh ovocného listnatého stromu z čeľade gaštanovitých 3. plod týchto stromov.

Gejtenogamia – oplodňovanie peľom iného kvetu tej istej rastliny.

Gejtenokarpia – oplodnenie peľom iného kvetu tej istej rastliny.

Gemulácia – vytváranie pupeňov vnútri tela organizmu; vnútorné pučanie.

Genetika – je náuka o dedičnosti a premenlivosti. Moderná genetika prechádza od štúdia dedičnosti k syntéze genetického materiálu a tým aj k riadeniu dedičnosti.

Geobotanika – náuka skúmajúca vzťahy medzi rastlinstvom a ostatnou prírodou.

Geofyt – rastlina, ktorá prezimuje pomocou púčikov ukrytých pod zemou alebo pod vodou; kryptofyt.

Geokarpia – úkaz, že kvetné stopky sa klonia k zemi, vnikajú do nej a plody dozrievajú v zemi (napr. podzemnica olejná).

Geomorfóza – zmeny tvaru rastlín v dôsledku pôsobenia zemskej tiaže.

Georgína – ozdobná záhradná kvetina; dália.

Geotaxia – pohyb organizmu ovplyvnený zemskou tiažou.

Geotropický – vyvolaný, spôsobený geotropizmom.

Geotropizmus – rastová reakcia rastlín vyvolaná zemskou príťažlivosťou.

Gerbera – pastelovo sfarbený skleníkový kvet podobný králiku; margaréte.

Germinátor – prístroj na klíčenie semien.

Ginko – strom s opadavými vejárovito rozloženými listami z triedy Ginkoopsida.

Gladiola – ozdobný záhradný kvet; mečík.

Glejotok – choroba stromu, pri ktorej vyteká živica, miazga; gumóza.

Glochídia – zvláštny typ malých tŕňov, ktoré sa vyskytujú pri opunciách. Majú výrastky v tvare naspäť obrátených háčikov.

Glochosporióza – druh choroby; horká hniloba jabĺk.

Gloxínia – druh hľuznatej rastliny s vajcovitými listami a s veľkými farebnými kalichovými kvetmi (pôvodom z Brazílie); siningia hybridná.

Gnomonióza – druh choroby; hnednutie čerešňových listov.

Gomut – druh indomalajskej palmy.

Gonídium – bunka siníc alebo zelených rias, tvoriaca jednu zo zložiek tela lišajníkov.

Granátka – druh červených jabĺk.

Granátovník – strom rodiaci granátové jablká.

Guava – plod, malvica stromu Psidium guayava.

Guayava – 1. strom z čeľade myrtovitých Psidium guayava 2. plod (malvica) týchto stromov podobný hruškám; guava.

Gynéceum – súbor plodolistov, piestikov v kvete.

Gynodiécia – existencia samičích a obojakých kvetov na rozličných jedincoch.

Gynofýlia – rozklad piestika na listy.

Gynohermafrodit – rastlina s obojpohlavnými kvetmi, v ktorých sú tyčinky zakrpatené.

Gynomonécia – výskyt obojpohlavných a samičích kvetov na tom istom jedinci.

Gynostémium – kvetný útvar, pri ktorom čnelky zrastajú s nitkami tyčiniek.

Hadrom – pletivo drevovej časti cievneho zväzku, obsahujúce cievy, cievice a iné.

Halofyt – rastlina rastúca na slaných pôdach; slanomilná rastlina.

Hapaxantný – rastlina iba raz kvitnúca a tvoriaca plody.

Haptotropizmus – reakcia rastlín, ktorá sa prejavuje zakrivením na mechanické podráždenie dotykom.

Haustórium – zvláštny cicavý orgán daktorých parazitických rastlín, vrastajúcich do vnútorných pletív hostiteľa.

Hechtia – druh mexickej trvácej rastliny so sivozelenými, veľmi dlhými listami usporiadanými do hustej osteňovitej ružice; ozdobný izbový kvet.

Hekistoterma – rastlina alpinských horských pásem a rastlina arktických krajov.

Heliant – slnečnica.

Heliofyt – rastlina ,ktorá vyžaduje hojnosť slnečných lúčov; svetlomilná rastlina.

Heliotaxia – pohyb rastlinných organizmov vplyvom slnečného žiarenia.

Heliotropický – týkajúci sa heliotropizmus; príznačný pre heliotropizmus.

Heliotropizmus – vlastnosť rastlín obracať sa za svetlom; fototropizmus.

Helmintia – druh lobelkovitej rastliny.

Helofyt – močiarovitá rastlina.

Hemikleistogamia – oplodnenie pri čiastočne sa otvárajúcich kvetoch v priebehu kvitnutia.

Herba – vňať.

Herbárium – záhrada na pestovanie úžitkových, najmä liečivých rastlín.

Herbicíd – látka zabraňujúca rastu rastlín; chemický prostriedok proti burine.

Herkogamia – osobitné usporiadanie peľníc a blizien v priestore tak, že je znemožnené samooplodnenie.

Heterodistylia – výskyt dvoch typov jedincov v rámci druhu, odlišných dĺžkou čnelky a nitiek.

Heterofýlia – výskyt listov rozličného tvaru na tej istej rastline; rôznolistosť.

Heterogamia – odchýlka od normálneho usporiadania rozmnožovacích orgánov kvetu.

Heterogamný – vytvárajúci viaceré typy kvetov v kvetenstve.

Heterokarpia – úkaz, že na tej istej rastline sa vyskytujú dva alebo viac druhov plodov; rôznoplodosť.

Heterokaryóza – výskyt geneticky odlišných jadier v jednej bunke (bežne u húb).

Heteromezogamia – odlišné spôsoby opeľovania v rámci druhu.

Heterotalia – oddelené pohlavie húb.

Heterotalický – ktorý má stielky rozlíšené na pohlavie plus a mínus.

Heterotetraploid – tetraploid s jedným alebo viacerými prídavnými chromozómami.

Heterotómia – nepohlavné rozmnožovanie, pri ktorom sa na materskej bunke vypučením oddelí dcérska bunka; pučanie.

Heterotristylia – výskyt troch typov indivíduí podľa dĺžky čnelky v rámci druhu.

Hibernakulum – opadaný zimný púčik vodných rastlín, ktorým sa vegetatívne rozmnožujú.

Hikória – druh dreviny; orechovec.

Hisakura – ozdobná východoázijská čerešňa.

Hlavná žilka – stredná žilka listu.

Hľuza – nadzemný a podzemný zásobný orgán, ktorý pozostáva zo zhrubnutého výhonku a tenkej šupky. Hore sa nachádza púčik, z ktorého sa vyvíja stonka, z dolnej časti vyrastajú korene, ako napr. pri šafrane alebo mečíkoch (pozri aj cibuľu a podzemok).

Hnojivá – sú zdrojom živín pre rastliny a môžu upravovať chemické, fyzikálne a mechanické vlastnosti pôdy (pri nevhodnom použití k horšiemu!).

Hnojivá priemyselné – (anorganického pôvodu, nesprávne umelé) obsahujú živiny v koncentrovanej forme. Jednozložkové obsahujú len jeden prvok a podľa toho sa volajú dusíkaté, fosforečné, draselné, vápenaté.

Kombinované (plné) hnojivá obsahujú tri základné živiny vo vhodnom pomere a niektoré majú naviac i stopové prvky.

Homofýlia – tvorenie listov rovnakého tvaru alebo veľkosti; rovnolistosť.

Homogaméty – pohlavne nerozlíšená gaméta.

Homogamia – súčasné dozrievanie samčích a samičích gamét (peľníc i blizien).

Homogónia – rovnaká výška blizien a prašníkov.

Homokarpia – vznikanie plodov rovnakých tvarom a veľkosťou.

Homoklínia – opelenie vlastným peľom.

Homorízia – koreňová sústava, pri ktorej zakrpatel hlavný koreň a namiesto neho sa vyvinul hustý zväzok vedľajších koreňov.

Homospória – vytváranie spór jediného druhu.

Homosporický – vytvárajúci jednovrcholovú krivku s malým variačným rozpätím vo variabilite veľkosti spór.

Homostylia – rovnaká dĺžka čneliek piestikov a nitiek tyčiniek v kvete; rovnakočnelkovosť.

Homotália – jav, že daktoré druhy húb nemajú pohlavie rozlíšené a ku kopulácii môže dôjsť medzi hociktorými jedincami druhu.

Hormogónium – krátke aktívne pohyblivé vlákenko, slúžiace na rozmnožovanie.

Humus – pôdna substancia vzniknutá rozkladom rastlinných a živočíšnych látok. Ideálna prísada do substrátov. Humus je bohatý na rastlinné živiny a pôdne baktérie. Okrem toho dobre udržiava vodu a zabezpečuje dobre vetranie pôdy.

Hurmi-kaki i hurmikaki – druh južného ovocia pomarančovej farby.

Hybrid – rastlina s geneticky rozdielnymi rodičmi. medzi rastlinami rozličného rodu a druhu je možné opelenie cudzím peľom (napr. brečtanovec – Fatshedera je krížencom medzi Fatsia a Hedera). Prirodzene sa vyskytujúce hybridy sú sterilné a nemôžu sa rozmnožovať semenom.

Hydatóda – rastlinná žľaza na vylučovanie vody vo forme kvapiek.

Hydrofília – opeľovanie prostredníctvom vody; vodomilnosť.

Hydrofyt – vodná rastlina.

Hydrogamia – prenášanie peľu vodou.

Hydropónia – pestovanie rastlín v živnom roztoku bez pôdy.

Hygrofília – vlhkomilnosť.

Hypantídium – vrcholíkové súkvetie, ktorého zrastené súkvetné osi vytvárajú lôžko vnútri s hruškovitou dutinou.

Hypnospóra – mnohojadrová spóra tvoriaca sa na konci vegetačnej lehoty.

Hypogeické klíčenie (podzemné) – klíčne lístky zostávajú pod zemou, zo zárodočného púčika vyrastá epikotyl, na ktorom narastú prvé listy.

Chamaefyt – prezimujúca rastlina.

Chamomilla – harmanček, rumanček.

Chaparal – prechodné husté suchomilné kroviny v Texase, Mexiku a Kalifornii medzi stepou a lesom.

Chazmantéria – vystupovanie prášnikov z takmer zatvoreného (kleistogamického) kvetu.

Chazmofyt – rastlina žijúca v skalných trhlinách.

Chazmogamia – 1. otváranie kvetov pred opelením 2. oplodňovanie pri otvorených kvetoch.

Chazmokleistogamia – výskyt chazmogamických (otvorených) i kleistogamických (zatvorených) kvetov na tom istom jedinci.

Chemosyntéza – je podobným dejom ako fotosyntéza. Zdrojom energie pri nej je chemická energia, ktorá sa uvoľňuje pri okysličovaní neústrojných látok.

Chemotropizmus – schopnosť rastliny rásť smerom k výživným látkam.

Chinínovník – tropický strom, z ktorého kôry sa vyrába chinín.

Chlorela – druh vodnej riasy bohatej na bielkoviny a tuky.

Chlorocysta – zelená asimilačná bunka rašeliníkov.

Chlorofyl – farbivo, ktoré prepožičiava výhonkom a listom zelenú farbu a má významnú úlohu pri fotosyntéze.

Choriheteróza – heterokaryoticky podmienená heteróza húb.

Choríza – rozdelenie jedného listu na dva.

Chorizéma – druh ozdobného menšieho kra; ozdobný izbový kvet.

Chromoplast – teliesko v rastlinných bunkách, na ktorom sa tvorí žlté, červené alebo hnedé farbivo.

Chryzantéma – jesenný záhradný ozdobný kvet.

Chylofyl – rastlina s hrubými, dužinatými listami.

Chylokaul – rastlina s veľmi zdužinatenou osou.

Ibiš – mohutná dvojročná ozdobná kultúrna slezovitá rastlina, dosahujúca výšku až 2 m.

Ibištek – druh slezovitého menšieho kra; ozdobný izbový kvet.

Idiogamia – opelenie peľom z toho istého kvetu toho istého indivídua.

Implantát – časť pletiva pripojená (navrúbľovaná) na iné pletivo.

Imunita – vrodená alebo získaná odolnosť organizmu proti niektorej infekčnej chorobe alebo jedu. Človek alebo živočích môže odolnosť získať očkovaním, rastliny majú odolnosť len vrodenú.

Incest – získavanie potomstva autogamiou, opelením vlastným peľom z tej istej rastliny.

Indikátor (rastlinný) – je druh rastlín s vyhranenými nárokmi na podmienky pestovania. podľa výskytu rastliny môžeme usudzovať na obsah živín v pôde, jej kyslosť, na dostatok alebo nedostatok určitých prvkov.

Indriša – druh muškátu s aromatickými listami (Pelargonium roseum).

Indukcia kvitnutia – “umelé” vyvolanie kvitnutia rastliny v období, kedy by normálne nekvitla. Docieli sa vplyvom chemických látok, zmenou svetelných alebo tepelných podmienok. Využíva sa napríklad pri načasovaní kvitnutia k určitým sviatkom.

Inkompabilita – neschopnosť pohlavného spojenia určitých jedincov (odrôd). Známa je najmä v ovocinárstve ako neschopnosť samoopelenia niektorých odrôd.

Inokulácia – štepenie, očkovanie rastlín.

Inoväť (oinovatenie) – jemný, šupinovitý povlak na listoch a výhonkoch, ktoré potom nadobúdajú sivý alebo striebristý vzhľad (príklad: Cotyledon undulata).

Insektofilný – opeľovaný hmyzom (o rastline).

Internódium – je časť stebla (stonky) medzi dvoma kolienkami, uzlami.

Intersterilita – nekrížiteľnosť medzi dvoma formami organizmov.

Introdukcia – prenášanie pestovania nových druhov alebo odrôd do oblastí, kde sa do tých čias nevyskytovali, ani nepestovali.

Iroko – jedno z najcennejších afrických tropických driev; africký teak.

Jednoduchý kvet – kvet iba s jedným radom korunných lupienkov. Pozri aj plné a poloplné kvety.

Jednoročná rastlina – rastlina, ktorá v priebehu jedného rastového obdobia vyklíči zo semena a ukončí svoj životný cyklus. Potom sa vyhodí. Aj celý rad trvaliek sa pestuje ako jednoročné rastliny, Pretože sa ťažko prezimúvajú alebo v nasledujúcich rokoch už nevyzerajú dekoratívne.

Jerlín – japonský strom z čeľade bôbovitých (motýľokvetých).

Jonatánka – 1. druh jablone 2. druh jablka výbornej chuti.

Juka – 1. druh cudzokrajnej krovinatej alebo stromovitej rastliny 2. ozdobní izbová kvetina kvitnúca súkvetím bielych zvončekovitých kvetov.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Pozrite aj
Zatvoriť
Back to top button
Total
0
Share