Knihy

Encyklopédia Záhradných Rastlín A-Z

Bohatý výber okrasných rastlín zahrnutých v tejto encyklopédii bol zostavený tak, aby uspokojil tradicionalistov, ako aj tých záhradkárov a záhradníkov, ktorí hľadajú niečo originálne alebo podnetné. Nájdete tu mnohé čiastočne mrazuvzdorné i citlivé rastliny, exotické rastliny ako orchidey, palmy a stromovité paprade, viacero noviniek, rovnako ako mrazuvzdorné stromy, kry, trvalky, sukulenty, cibuľoviny a letničky. Výber v každej skupine druhov a kultivarov robil záhradkár alebo záhradník s osobitými praktickými skúsenosťami s danými rastlinami. Každá rastlina uvedená v tejto knihe, bez ohľadu na jej pôvod, typ či požiadavky na pestovanie, stojí naozaj za to, aby ste ju pestovali v záhrade alebo v črepníku či inej nádobe v interiéri, ak jej nevyhovujú vonkajšie podmienky.

Obľuba rozličných typov rastlín, napríklad tráv, sa mení, čo bolo hybnou silou nového vydania tejto encyklopédie. Aj mená rastlín podliehajú zmenám, keď botanici znovu prehodnotia ich pôvod. Aby sme predišli zbytočnému chaosu, upravili sme len tie najdôležitejšie. Pomôckou pri hľadaní konkrétnej rastliny sú v knihe odkazy na všetky do úvahy prichádzajúce mená a register národných mien. Heslá významnejších rodov, napríklad funkie, magnólie a ruže, sú aktualizované podľa najnovších informácií, podobne ako heslá kultivarov mnohých ďalších rastlín. V tejto encyklopédii je opísaných vyše 15 000 rastlín.

Encyklopédia záhradných rastlín A-Z je rozdelená do štyroch častí. Na začiatku je úvod. Hlavnú časť encyklopédie tvorí katalóg rastlín A-Z, v ktorom je abecedne usporiadaných vyše 15 000 záhradných rastlín v rámci rodov podľa ich súčasných vedeckých názvov. Na konci je zoznam slovenských mien s odkazmi na vedecké mená, slovník termínov použitých v opisoch rastlín a požiadaviek na ich pestovanie, ako aj všeobecný register týkajúci sa úvodných častí knihy. V celej heslovej časti encyklopédie sú priebežné odkazy obsahujúce slovenské mená a synonymické vedecké názvy. Na predsádkach sú vyobrazenia a odborné výrazy použité v heslách.

Katalóg rastlín A-Z – rastliny sú zoradené v abecednom poradí v rámci rodov. Každé heslo pozostáva z krátkeho úvodu, za ním nasledujú opisy jednotlivých rastlín. Obrázky sú umiestnené v blízkosti príslušného textu, v odkazoch sú uvedené slovenské mená a synonymá vedeckých názvov.

Heslo rodu – rod predstavuje zoskupenie niekoľkých druhov s podobnými znakmi. Každé heslo sa začína charakteristikou celého rodu, poukazujúcou na jeho zloženie a rozsah a na najpádnejšie znaky rastlín, ktoré zahŕňa. Ak sa tu obsiahnutá informácia vzťahuje na všetky rastliny v rode, môže byť pri jednotlivých druhoch vynechaná. Za úvodným textom nasledujú rubriky týkajúce sa odolnosti, pestovania, rozmnožovania, škodcov a chorôb. Obsahujú informácie platné pre všetky rastliny uvedené v danom rode. Heslá jednotlivých druhov sa začínajú ich menom, ktoré je vytlačené hrubým písmom. Druhové odchýlky a kultivary sú opísané pod základným textom o druhu; uvádzajú sa len tie znaky, ktoré ich odlišujú od druhu. Ak nie je uvedené inak, vo všetkých heslách sa trvalky považujú za opadavé, listy za jednoduché a stredne zelené.

http://www.ikar.sk

Názov: Encyklopédia záhradných rastlín A-Z
Autor: Kolektív 
Vydavateľ: IKAR
ISBN: 978-80-551-1564-1
EAN: 9788055115641
Kód Media klubu: NA200370
Počet strán: 1128
Väzba: Knihy viazané
Formát, hmotnosť: 235×294 mm, 4250 g
Rok vydania: 2008

Pridaj komentár

Back to top button
Total
0
Share