Ilustrovaný abecední atlas 10 000 rostlin z celého světa s návodem, jak je pěstovat…

Bohato ilustrovaný abecedný atlas 10 000 rastlín z celého sveta s návodom, ako ich pestovať. Je určený pre záhradkárov a milovníkov rastlín a obsahuje prehľad rastlinných druhov zo všetkých hlavných botanických skupín. Abecedné radenie ponúka čitateľom rýchle vyhľadávanie informácií nielen o vzhľade rastlinných druhov, ich krížencoch a kultivaroch, ale aj o mieste pôvodu, geografickom rozšírení, pestovateľských nárokoch, rozmnožovaní, najdôležitejších škodcoch, chorobách a otužilosti -terminologický slovníček vysvetľuje v botanike bežne používané pojmy, ktoré však nemusia byť čitateľom známe.

Jazyk: český
Väzba: tvrdá
Počet strán: 1020
Formát: 230 x 297
ISBN: 978-80-7209-936-8

Zdroj:www.slovart.sk