Re: Problemy s pepinom

#1623
admin
Keymaster

Roztočec chmeľový (Tetranychus

urticae) patrí medzi pavúky. Škodca napáda okrem zeleniny pestovanej v skleníkoch a

fóliovníkoch aj veľký počet okrasných rastlín. Pepino dokáže v krátkom čase úplne zničiť.

Roztočec poškodzuje rastliny cicaním, dôsledkom čoho je žltnutie listov, vznik bielych

škvŕn a veľkého počtu bielych bodiek. Spodné časti listov a stonky sú opradené

pavučinkou. Chemická ochrana proti roztočcom sa robí špeciálnymi prípravkami –

akaricídmi, napr. Omite 57 E (0,1 %), Telstar 10 EC (0,08 %). Postrek po 7-10 dňoch

zopakujeme, lebo nie je účinný na vajíčka škodcu. V tomto prípade by bolo ideálne

použiť biologickú ochranu t. j. dravého roztoča Phytoseiulus persimilis. Dravý roztoč

napáda všetky vývojové štádiá roztočca chmeľového.

Back to top button